Managementul autorizarii si receptiei proiectului

Managementul autorizarii si receptiei proiectului - MARP

1. Echipa MCG asigura pregatirea documentatiei de autorizare a proiectului Dvs. in conformitate cu cerintele legale si coordoneaza procesul de depunere al acesteia la institutiile publice responsabile in vederea: obtinerii avizelor necesare la timp, a reducerii costurilor in aceasta faza a proiectului si a prevenirii intarzierilor.


2. Echipa MCG asigura pregatirea documentatiei de receptie a proiectului Dvs. in conformitate cu cerintele legale si coordoneaza intreaga procedura fie de Receptie la Terminarea Lucrarilor, fie de Receptie Finala, finalizata cu intocmirea si predarea catre Beneficiar a Cartii Tehnice a Constructiei.

Contactati-ne